Etusivu
  Asunto
  Vuokraus
  Hinnat ja
vuokrausehdot
  Varausehdot
   
  Matkajärjestelyt
  Matkaohjelman
suunnittelu
  Nizza ja Riviera tietoa
  Laponie tarina
  Liity postituslistaamme
   
  Osakkaiden sivut
 
 
 
1. VARAUSEHDOT JA NIIDEN SITOVUUS
S.C.I Laponie noudattaa seuraavia ehtoja asuntonsa vuokraamisessa, varaamisessa ja tehtyjen varausten peruuttamisessa. Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi kun asiakas on maksanut S.C.I Laponielle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

2. VARAUS JA MAKSUEHDOT
Asunnon varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Asiakkaan tehtyä varauksen S.C.I Laponie lähettää asiakkaalle sekä ennakkomaksua että loppusuoritusta koskevan laskun. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut eräpäivään mennessä ennakkomaksun.

Ennakkomaksu on 30 % asunnon vuokrasta ja sen eräpäivä on seitsemän (7) päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus on maksettava viimeistään 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista.

Mikäli varausta tehtäessä vuokra-ajan alkuun on 28 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko asunnon vuokrahinta kerralla, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä.

3. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN
Varauksen peruuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti, kirje, telefax) S.C.I Laponielle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut S.C.I Laponielle. Loppusuorituksen maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Asiakas voi perua varauksen ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Varauksen peruuttamisesta ennakkomaksun eräpäivän jälkeen pidätetään asiakkaan maksama ennakkomaksu. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan asiakkaalta koko asunnon vuokra.

Sen estämättä, mitä edellä on sovittu, on asiakkaalla oikeus saada takaisin S.C.I Laponielle jo maksamansa osuus vuokrasta vähennettynä 50 euron käsittelykuluilla, jos peruutus tapahtuu asiakkaan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta. Peruutuksesta on tällöin ilmoitettava viipymättä S.C.I Laponielle ja pyydettäessä esitettävä hyväksyttävä selvitys (esim. lääkärintodistus).

4. S.C.I LAPONIEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), S.C.I Laponiella on oikeus peruuttaa varaus. Asiakkaalle palautetaan tällöin hänen S.C.I Laponielle jo maksamansa summa kokonaisuudessaan.

S.C.I Laponiella on oikeus perua varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut ennakkomaksua tai loppusuoritusta eräpäivään mennessä.

5. AVAINTEN LUOVUTUS
Asunnon avainten luovuttamisesta asiakkaalle sovitaan S.C.I Laponien ja asiakkaan välillä erikseen. S.C.I Laponie toimittaa asiakkaalle ajo-ohjeet asunnolle sekä asunnon käyttöohjekirjan.

Kadonneista avaimista S.C.I Laponie perii asiakkaalta korvauksena 30 euroa / avain.

6. OLESKELU ASUNNOSSA
Huoneisto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kello 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei toisin ole sovittu.

Asunnon vuokraan sisältyvät asunnon ja autotallin vapaa käyttöoikeus, kalusteet, astiat ja ruokailuvälineet sekä lämmitys, vesi ja sähkö. WC-paperit ja pesuaineet asiakas hankkii itse.

Vuodevaatteet (patjat, peitot ja tyynyt) ovat asunnossa valmiina. Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) asiakas tuo itse. Erikseen niin sovittaessa asiakas voi myös vuokrata tarvittavat liinavaatteet S.C.I Laponielta erilliskorvausta vastaan.

Loppusiivous sisältyy asunnon vuokraan, huoneiston siivouksesta vuokra-aikana vastaa asiakas itse. Mikäli asunnon kunto vuokrauksen päättyessä edellyttää normaalista poikkeavaa siivoustyötä, vastaa asiakas ylimääräisestä siivouksesta S.C.I Laponielle aiheutuvista kustannuksista.

Tupakointi on kielletty sekä terassilla että asunnon sisätiloissa. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisälle asuntoon.

7. VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan S.C.I Laponielle asunnolle, autotallille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

Asiakkaalla on velvollisuus asunnosta lähtiessään tarkistaa, että asunnon ikkunat on suljettu ja että sekä asunnon että autotallin ovet on lukittu. Asiakas sitoutuu tutustumaan asunnon käyttöohjekirjaan ja noudattamaan siinä olevia ohjeita.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
S.C.I Laponie ja asiakas pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

   
  Laponie
Lisätietoja:

Juha Korhonen
p. 040-711 5916
juha.korhonen@
laponie.info

Harri Nummela
p. 050-505 2389
harri.nummela@
laponie.info
Varaustilanne